ENG

ENG

Valde

Lilita Vagele

Priekšsēdētāja
Rīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja


Jānis Mucenieks

Priekšsēdētājas vietnieks

Zanda Biķe

Arodorganizācijas «Kaskāde» priekšsēdētāja
Aivis Dišlers

AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekšsēdētājsLīga Šteinberga

Arodorganizācijas «Centrs»
priekšsēdētāja

Alla Kronberga

AS «Rīgas siltums» arodorganizācijas priekšsēdētāja

Einārs Bedrītis

Ziemeļu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājsAinārs Silickis

Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898