Valde

PriekšsēdētājsLilita Vagele

Priekšsēdētāja vietniece
Rīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja

Zanda Biķe

Arodorganizācijas «Kaskāde» priekšsēdētāja


Aivis Dišlers

AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekššēdētājs

Līga Šteinberga

Arodorganizācijas «Centrs»
priekšsēdētāja

Alla Kronberga

AS «Rīgas siltums» arodorganizācijas priekšsēdētāja

Santa Porniece

Pierīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājaAinārs Silickis

Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898