Valde

Aivars Āboliņš

Priekšsēdētājs
Dienvidu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs

Lilita Vagele

Priekšsēdētāja vietniece
Rīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja

Inta Sīpola

Arodorganizācijas «Kaskāde» priekšsēdētāja

Aivis Dišlers

AS «Augstsprieguma tīkls» arodorganizācijas priekššēdētājs

Lilita Didrihsone

Arodorganizācijas «Centrs» priekšsēdētāja

Alla Kronberga

AS «Rīgas siltums» arodorganizācijas priekšsēdētāja

Santa Ezertēva

Pierīgas reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja

Ainārs Silickis

Ziemeļaustrumu reģiona arodorganizācijas priekšsēdētājs

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898