Cheerful business people. Job is done. Group of office workers happy to hit their own records and being successful.

Padomi

Sociālās drošības infografika

Pievienotajā infografikā varat iepazīties ar sociālās drošības aktualitātēm 2021. gadā. Materiāls publicēts ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības laipnu atļauju.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898