ENG

ENG

Vēsture

LAB «Enerģija» pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados, kad tika izveidota Elektrostaciju un elektrotehniskās rūpniecības strādnieku arodbiedrība. Tā bija pakļauta Latvijas republikāniskās arodbiedrības padomei un Vissavienības nozares arodbiedrības Centrālajai komitejai. Ar šādu nosaukumu arodbiedrība darbojās līdz 1990. gadam.


Sākoties Atmodas periodam, 1990. gada 18. maijā notika kongress, kurā tika nodibināta neatkarīga Latvijas arodbiedrība «Enerģija». Par tās pirmo priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Garaissils. Viņš bija arodbiedrības priekšsēdētājs līdz 2005.gadam, pēc tam arodbiedrības vadību turpināja Jevgenija Stalidzāne. No 2015.gada 9.decembra līdz 2023.gada 6.augustam arodbiedrības priekšsēdētājs bija Aivars Āboliņš. Kā priekšsēdētāja vietnieki LAB «Enerģija» ir darbojušies Ņina Prokofjeva, Juris Radzevičs, Jevgenija Stalidzāne, Aivars Āboliņš, Inta Sīpola un Lilita Vagele.

FOTO PARAKSTI:
Jānis Garaissils, LAB «Enerģija» pirmais priekšsēdētājs
Jevgēnija Stalidzāne, LAB «Enerģija» priekšsēdētāja
Aivars Āboliņš, LAB «Enerģija» priekšsēdētājs

LAB "Enerģija"
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898