Notikumi

31

darbības gads

15

dalīborganizācijas​

2955

biedri

Padomi

Partneri

LAB «Enerģija»
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv
Tālrunis: +371 29427898