ENG

ENG

Notikumi

34

darbības gadi

15

dalīborganizācijas​

2700

biedri

Padomi

Partneri

LAB «Enerģija»
Bruņinieku iela 29/31, 319.kab., Rīga, LV-1001
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv
Tālrunis: +371 29207199