Notikumi

Darba koplīguma projekts

8. jūnijā jaunais darba koplīguma projekts ir iesniegts darba devējiem. LAB “Enerģija” ir gatava aktīvam, atvērtam un izcilā uzņēmumu pārvaldībā ieinteresētam dialogam ar darba devējiem!

Lasīt vairāk »

31

darbības gads

14

dalīborganizācijas​

2860

biedri

Padomi

Partneri

LAB «Enerģija»
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv
Tālrunis: +371 29427898