Uzbrukums sabiedriskajiem pakalpojumiem. TTIP, CETA un slepenā vienošanās starp uzņēmumu lobistiem un tirdzniecības sarunu dalībniekiem

Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību savienība EPSU vērš savu dalīborganizāciju, arodbiedrības biedru un visas Eiropas sabiedrības uzmanību uz apdraudējumu sabiedrisko pakalpojumu nozarē.

 

Sabiedriskos pakalpojumus Eirops Savienībā (ES) apdraud starptautiskās tirdzniecības sarunas, kuru dalībnieki uzņēmumu peļņas vārdā ir gatavi pakļaut riskam valdību iespējas regulēt tādus pamatpakalpojumus kā ūdensapgāde, veselības aprūpe un energoapgāde un iedzīvotāju tiesības saņemt šos pakalpojumus. Pieņemti attiecīgie nolīgumi varētu novest pie sabiedrisko pakalpojumu neatgriezeniskas komercializācijas.

EPSU publicējis ziņojumu, kurā ir sniegts ieskats par slepeno vienošanos starp lielo biznesu un tirdzniecības sarunu dalībniekiem ES starptautisko tirdzniecības nolīgumu slēgšanas kontektā.

 

Vairāk lasīt šeit: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201511/cor_ex-sum-ceta-ttip-ps_-_lv.pdf

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv