Tikšanās ar ekonomikas ministru 6.decembrī

6.decembrī LAB Enerģija pr-tājs A.Āboliņš un valdes locekļi I. Sīpola, L.Didrihsone, A. Dišlers tikās ar ekonomikas ministru A. Ašeradena kungu , ekonomikas ministrijas valsts sekretāru J. Stinkas kungu  un citiem ministrijas atbildīgiem darbiniekiem.
Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par AS Sadales tīkls notiekošo " Darbības efektivitātes projekta " realizācijas gaitu un tā ietekmi uz uzņēmuma funkcionālo darbību kā arī uz Latvijas tautsaimniecību kopumā.

Tika pārrunāts arī jautājums par pārvades sistēmas aktīviem, kurus šobrīd  AS "Augstsprieguma tīkls" nomā no LET. Lēmums  par pārvades sistēmas  aktīviem EM bija jāpieņem jau 2015 gadā. Ministrs apgalvoja, ka  lēmums par pārvades aktīviem tiks pieņemts 2018. gada pirmajā pusē.

Tikšanās ar ekonomikas ministru

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv