Sēru vēsts

Pēc ilgas un grūtas cīņas ar smagu slimību ir miris Māris Blodons (25.03.1942. - 01.11.2014.) - AS "Rīgas siltums" arodorganizācijas līderis.
Latvijas arodbiedrība "Enerģija" ir zaudējusi vienu no saviem pieredzējošākajiem arodorganizācijas līderiem.
Māris arodbiedrības darbam ir veltījis 45 savus dzīvs gadus.
Viņš paliks to cilvēku atmiņās, kuru labā viņš ir strādājis, cīnījies un ar kuriem kopā ir attīstījis un pilnveidojis arodbiedrības kustību Latvijā.

 

Latvijas arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv