Priecīgus svētkus!

Sirsnīgs sveiciens visiem LAB „Enerģija” biedriem!

Lai katram no Jums gaiši un saulaini Ziemassvētki kopā ar sirsnīgiem, mīļiem cilvēkiem!

Noslēdzot gadu un domājot par nākotni, ir patīkami apzināties, ka darot lielākus un mazākus darbus vienmēr kāds bijis līdzās ar labām domām. Prieks, ka katram no mums arī nākošajam gadam būs kādi sapņi un pietiks enerģijas tos realizēt.

Paldies, ka Jūs esiet uzticīgi LAB „Enerģijai” un vienmēr varam uz Jums paļauties!

Novēlu Jums katram neizsīkstošu enerģiju, veselību, prieku, veiksmi un laimi 2015.gadā!

 

LAB „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv