Parakstīts jauns Latvenergo koncerna darba koplīgums

2014.gada 17.aprīlī parakstīts jaunais Latvenergo koncerna darba koplīgums. Koplīgums noslēgts starp LAB "Enerģija" un AS "Latvenergo", AS "Latvijas elektriskie tīkli", AS "Sadales tīkls", AS "Enerģijas publiskais tirgotājs". Koplīguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim. Koplīgumā ir precizēti un pilnveidoti vairāki punkti, kā arī ieviesti jauni punkti, kas attiecas un arodbiedrības biedriem un piemaksām par virsstundu darbu, nakts darbu u.c.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv