Par LAB "Enerģija" valdes pārstāvju tikšanos ar Ekonomikas ministrijas pārstāvi G. Ābeli

LAB Enerģija valdes pārstāvji 20.08.2015. tikās ar EM pārstāvi G. Ābeli, lai pārrunātu arodbiedrībai svarīgus jautājumus, kas skar ES Enerģētikas savienības stratēģijas realizācijas plānus un to ietekmi uz elektroenerģijas lietotājiem un Latviju kopumā.

G. Ābele pauda pārliecību, ka minētais dokuments nenes sevī jebkādu apdraudējumu iepriekš minētajiem subjektiem. Minētās iniciatīvas realizācija varētu veiksmīgāk risināt dabasgāzes piegāžu diversifikācijas jautājumus un ES vienotā gāzes tirgus radīšanu, kura mērķis ir panākt zemākus gāzes tarifus.

Runājot par koncerna iekšējiem jautājumiem, tika uzsvērts, ka EM kā īpašniekam nav uzstādījuma uzņēmumam veicināt ārpakalpojumu kā funkciju realizācijas modeli. Sarunās tika rasti kopsaucēji par turpmākā sociālā dialoga attīstības nodrošināšanu un attīstību un darbinieku pārstāvju lielāku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv