Par LAB Enerģija aktualitātēm laika periodā no 22.11.2017. līdz 22.12.2017.

Šajā laika periodā  lielākais darba apjoms tika veltīts AS Rīgas siltuma un AS Latvenergo koncerna biedru nodarbinātības problēmu risināšanā. Tika risināti jautājumi, lai mazinātu negatīvo ietekmi, ko neizbēgami atstāj darba vietu skaita samazināšana šajos uzņēmumos. Nosacīti veiksmīgāk šo problēmu izdodas risināt AS Rīgas siltums. AS Latvenergo koncernā ietilpstošajā AS Sadales tīkls šis process notiek ar būtiskiem Darba likuma un Darba koplīguma pārkāpumiem, kas neizbēgami novedīs pie konfliktsituācijām, kuru risināšanā nāksies iesaistīt valsts institūcijas. Par minētajiem pārkāpumiem ir runāts gan ar uzņēmuma valdi, gan ar akcionāru. Šobrīd neesam spējuši rast sapratni par šīm konflikta situācijām. Situācija turpina saasināties. Notiek aktīva biedru konsultēšana par situācijām, kas saistītas ar darba vietu skaita samazināšanu un biedriem labvēlīgāka risinājuma meklējumiem.

LAB Enerģija pr-tājs ir piedalījies vairākās LBAS valdes sēdēs, kursā, cita starpā, tika spriests par ģenerālvienošanās efektīvākas izmantošanas iespējām valstī. LAB Enerģija pr-tājs piedalījās trīs dalīborganizācijas Padomes sēdēs, kurās informēja biedrus par aktuālajiem arodbiedrības darbības jautājumiem. Notika tikšanās ar AS Latvenergo valdi, kurā tika pārrunāti uzņēmuma nākošā gada plāni un AS Sadales tīkls darbības efektivitātes projekta realizācijas gaita. LAB Enerģija pr-tājs ir piedalījies Baltijas valstu arodbiedrību forumā un Nodokļu maksātāju forumā.

22. decembrī tika parakstīts AS Augstsprieguma tīkls jaunais Darba koplīgums.

Vairāk par šīm un citām aktualitātēm jūs variet uzzināt no saviem arodorganizāciju līderiem.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv