Par LAB "Enerģija" 6.Kongresa rezultātiem

2015.gada 10.decembrī notika LAB "Enerģija" 6.Kongress.

Kongress vienbalsīgi apstiprināja jaunos LAB "Enerģija" Statūtus.

Par LAB "Enerģija" priekšsēdētāju tika ievēlēts Aivars Āboliņš. Revīzijas komisija tika ievēlēta šādā sastāvā: Jānis Apsītis, Iveta Ansone, Jūlija Garā, Maija Fīrmane, Jāzeps Bondars.

Kongress apstiprināja šādas rezolūcijas: "Par Darba likumu un darba koplīgumiem", "Par darbinieku un darbinieku pārstāvju savlaicīgu informēšanu", "Par valsts kapitāla daļu un valsts komercsabiedrību darbinieku pārstāvju piedalīšanos lēmumu pieņemšanā", kā arī pieņēma daudzus citus būtiskus lēmumus.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv