Par iespēju izmantot krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus

Sveicināti cienījamie LAB “Enerģija” biedri!

Laika gaitā mūsu dalīborganizācijas  saskārušās ar situācijām, kad mūs biedri, dažādās dzīves situācijās,  lūdz no savām arodorganizācijām finansiālu atbalstu  apmērā, kuru arodorganizācijas nespēj vai nedrīkst  sniegt. Lai risinātu šo problēmu un palīdzētu mūsu biedriem finansiālo problēmu risināšanā ir panākta vienošanās ar Dzelzceļnieku arodbiedrības izveidoto krājaizdevu sabiedrību “Dzelzceļnieks KS”, kas ir gatava  mūsu organizācijas biedriem izsniegt dažāda veida aizdevumus, kā arī sniegt citus finansiālus pakalpojumus uz kopējiem nosacījumiem.

„Dzelzceļnieks KS” ir arodbiedrības biedriem piederoša finanšu institūcija, kas ir dibināta 1995. gadā. Krājaizdevu sabiedrība ir unikāla organizācija, kuras galvenais mērķis ir sekmēt biedru labklājību, piedāvājot kooperatīva sniegtos pakalpojumus un kopīgiem spēkiem sagādātās iespējas. „Dzelzceļnieks KS” finanšu pakalpojumi ir domāti tikai arodbiedrības biedriem!

 

„Dzelzceļnieks KS” biedri, kas ir vairāk nekā 10 tūkst. cilvēku, ir ne tikai KS vienīgie klienti, bet arī tās īpašnieki, šobrīd krājaizdevu sabiedrības aktīvi ir 10 milj.EUR.

Biedriem piedāvātie pakalpojumi:

  • Kredīti
  • Noguldījumi un uzkrājumi
  • Maksājumi
  • Konsultācijas finansiāla rakstura jautājumos

Papildus Dzelzceļnieks KS biedriem piedāvātas iespējas:

  • Attālināto pakalpojumu sistēma i-dzks.lv
  • Ekskluzīvie nosacījumi ERGO OCTA, KASKO un īpašumu apdrošināšanai

 

Visu informāciju par aizdevumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, kā arī par citiem finansiāliem pakalpojumiem  jūs variet iegūt krājaizdevu sabiedrības mājas lapā (www.dzks.lv) vai zvanot uz tur norādītiem kontakta telefoniem.Kā jārīkojas mūsu biedram, ja viņš nolēmis prasīt aizdevumu vai arī saņemt citus finansiālos pakalpojumus no krājaizdevu sabiedrības (KS):

a)      Rūpīgi iepazīstas ar KS noteikumiem un nosacījumiem (informācija ir pieejama mājas lapā www.dzks.lv) ;

b)      Ja biedru apmierina nosacījumu, viņš sazinās ar KS un vienojas par laiku un vietu, kur notiek klātienes tikšanās ar KS darbiniekiem centralajā birojā Rīgā, Turgeņeva ielā 14 Pirms tikšanās ar KS pārstāvibiedrs vēršas pie savas arodorganizācijas vadītāja ar lūgumu, apstiprināt biedra esamību arodbiedrībā (priekšsēdētājs nosūta apstiprinājumu KS uz e-pastu-  info@dzks.lv, informējot par biedra statusu (ir biedrs) un norāda no kura laika ir arodbiedrībā).

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, lūdzu  vērsieties pie savu arodorganizāciju līderiem vai krājaizdevu sabiedrībā „Dzelzceļnieks KS” , tālr. 67232211, 67704072, mob.tālr.  28231919, e-pasts: info@dzks.lv.

LAB “Enerģija”

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv