Padomes sēdē 29.01.2015.

29.01.2015. notiks LAB "Enerģija" Padomes sēde, kurā tiks izskatīti šādi jautājumi: ziņojums par LAB „Enerģija” valdes un padomes darbu 2014.gadā; Revīzijas komisijas ziņojums par 2014.gada tāmes izpildi; par LAB „Enerģija” budžeta tāmes projektu 2015.gadam; parDalīborganizāciju saraksta apstiprināšanu; par dalīborganizāciju biedru uzskaites statistiku; par arodaktīva mācību organizēšanu 2015.gadā; par aktīvāku informācijas saņemšanu likumdošanas jautājumos; par gatavošanos LAB „Enerģija” 6.kongresam; par Latvenergo izstrādāto Labumu izvēles sistēmas projektu un citiem jautājumiem.

 

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv