LAB Enerģija aktualitātes no 18.03. līdz 08.05.2017.

LAB Enerģija aktualitātes no 18.03. līdz 08.05.2017.

 

Aizvadītājā laika periodā ir notikusi viena LAB  Enerģijas valdes sēde ( sīkāka informācija par skatītiem jautājumiem pie jūsu Arodorganizāciju līderiem).

A. Āboliņš piedalījies divās LBAS valdes sēdēs.

A.Āboliņš, Inta Sīpola un Aivis Dišlers piedalījās LBAS Padomes sēdē.

A. Āboliņš piedalījās četrās NTSP BNA ( budžeta un nodokļu apakšpadomes) sēdēs, kurās tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar plānoto nodokļu politikas projektu.

A.Āboliņš. piedalījās divās NTSP sēdēs Ministru kabinetā, saistībā ar nodokļu politikas projektu.

Visā atskaites periodā dalīborganizācijām tika pārsūtītā aktuāla informācija gan no EPSU gan no LBAS. Tika sniegtas konsultācijas dalīborganizācijām par organizatoriskiem, darba tiesiskajiem un plaša spektra vispārīgiem jautājumiem.

Turpinās darbs, lai visas dalīborganizācijas, atbilstoši Arodbiedrību likuma prasībām,  tiktu reģistrētas Uzņēmuma reģistrā kā LAB Enerģija patstāvīgās vienības.

Ir saņemts uzaicinājums no Lietuviešu kolēģiem ar aicinājumu piedalīties viņu arodbiedrības organizētājos sporta svētkos. A. Dišlers ir nozīmēts par atbildīgo mūsu pārstāvju komandas izveidē un pārstāvniecībā šajā pasākumā.

J. Mucenieks piedalījās LBAS juristu sanāksmē, kur kārtējo reizi tika nostiprināta mūsu pozīcija par darba ņēmējiem labvēlīgu Darba likuma normu saglabāšanu plānotajā Darba likuma normu grozījumu paketē.

Dalīborganizācijas tika informētas par DZKS ( krājaizdevu sabiedrība) darbības rezultātiem pirmajā ceturksnī.

A.Āboliņš un A. Dišlers tikās ar AS AST valdi, kurā tika pārrunātas darba samaksas izmaiņu pamatprincipiem.

Dalīborganizāciju vadītāji tikās ar  AS Sadales tīkli valdi, lai pārrunātu plānoto reorganizācijas procesu un atalgojumu jautājumu. Tika panākta vienošanās, ka pilnīgāka informācija par šiem jautājumiem tiks sniegta nākošajā tikšanās reizē, kura tiek plānota nedēļā pirms Jāņiem.

Dalīborganizāciju vadītāji tikās ar AS Latvenergo valdi, kurā tika pārrunāti aktuālie  jautājumi. ( sīkāka informācija par skatītiem jautājumiem pie jūsu Arodorganizāciju līderiem).

27.04.2017. LBAS notika Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītā konference, kurā piedalījās LAB "Enerģija" dalīborganizāciju uzticības personas.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv