LAB „Enerģija” aktualitātes maijā

11.maijā notika Rīgas HES a/o sēde, kurā izskatīja jautājumu par piekrišanas došanu darba devēja uzteikumam. Arodkomiteja piekrišanu nedeva.

 

13.maijā notika Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Dienas kārtībā bija Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam izstrāde. Esošais projekts jau bija labots, pēc iebildumu saņemšanas no LDDK un LBAS. Tika debatēts par minimālo mēneša algu saistībā ar profesionālo izglītību apgūstošajiem jauniešiem. Ar esošo pieredzi dalījās Latvijas dzelzceļa un Latvenergo pārstāvji. LDDK informēja, ka viņi atkal, atkārtoti gatavo grozījumus Darba likuma 68., 110.pantam. Rudenī atkal būs jāveido darba grupa.

 

14., 15.maijā ar konferencē un svinīgiem pasākumiem tika atzīmēta LBAS 25.gadu jubileja. LBAS pasniedza „Lielo zīli” AS „Sadales tīkls” par sociālā dialoga veicināšanu. LAB „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne saņēma Ekonomikas ministres atzinības rakstu „Par ilggadīgu, aktīvu darbību elektroenerģijas nozares un Latvijas tautsaimniecības attīstības nodrošināšanu, darbinieku tiesību un sociāli ekonomisko interešu aizstāvību”. Protams, uz pateicības raksta ir mans uzvārds, bet tas ir visa arodaktīva nopelns un visu arodbiedrības biedru nopelns. Paldies visiem!

 

19.maijā notika LAB „Enerģija” valdes sēde, kur skatījām jauno statūtu projektu, izmaiņas Streiku fonda nolikumā, gatavojāmies 10.decembrī paredzētajam LAB „Enerģija” Kongresam, kā arī skatījām citus aktuālos jautājumus.

 

20.maijā notika Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes sēde, kur tika skatīti vairāki jautājumi saistībā ar enerģētiku.

1. Enerģētikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

2. Enerģētikas projektu attīstība – nepieciešamība regulējuma jomā, lai izvērtētu jaunos investīciju projektus, kur dublē esošos ieguldījumus TEC-2 vai ekonomisks izdevīgums valstij.

3. Elektroenerģijas pieslēgumu attīstība, t.sk., kontekstā ar VARAM izstrādāto ESF programmu.

4. Enerģētikas komiteja izstrādāja standartu sarakstu, kurus apstiprina MK elektroenerģijas objektus ekspluatācijai. Atbildīgais par šī jautājuma prezentāciju bija LAB „Enerģija” pārstāvis A.Treiguts. Tika iegūts komitejas atbalsts.

5. Tika nolemts, ka jāveic pētījums par vietējo saimniecību, uzņēmumu saražotās elektroenerģijas patēriņu un tā izmantošanas iespējām Latvijas tautsaimniecībā.

6. Tautsaimniecības padomi informēja par aktualitātēm enerģētikas politikā ES Latvijas prezidentūras ietvaros par Enerģētikas savienības veidošanu.

 

26.maijā notika LBAS valdes sēde.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv