LAB „Enerģija” aktualitātes jūlijā

16.jūlijā notika Centrālā reģiona konference. Pēc 45 gadu arodbiedrības priekšsēdētāja stāža amatu atstāja Jānis Gailis. Konference bija labi apmeklēta. Par priekšsēdētāju ievēlēja Santu Ezertēvu. Pirmajā arodkomitejas sēdē par vietnieci ievēlēja Gundegu Milleri, par kasieri – sekretāri Ingrīdu Jubalti – Bleiju. Kopumā arodkomitejā ievēlēti 9 biedri.

 

23.jūlijā notika LAB „Enerģija” valdes sēde. Vēlreiz precizējām LAB „Enerģija” Statūtu projektu. Esam nosūtījuši pieprasījumu tikties ar ekonomikas ministri, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar ES Enerģētikas savienības stratēģijas realizācijas plāna ietekmi uz elektroenerģijas patērētāju Latvijā un uz Latvijas energosistēmu kopumā. Mūs arī interesē AS „Latvenergo” akciju turētāja redzējums par iespējamo valdes sastāvu pēc esošās valdes pilnvaru beigām. Esam sagatavojuši jautājumus, ko vēlamies pārrunāt ar AS „Latvenergo” valdi. LAB „Enerģija” valde pieņēma zināšanai informāciju par LAB „Enerģija” budžeta izpildi par 1.pusgadu.

 

Pie LAB „Enerģija” vērsās biedrība, kura vēlas veicināt iedzīvotāju iesaisti māju siltināšanā. Biedrība plāno veidot īpašu fondu, izmantojot Eiropas rekonstrukciju bankas atbalstu. Ja mums būs vairāk precīzas informācijas, mēs varētu izvērtēt viņu piedāvātos sadarbības modeļus.

 

LAB „Enerģija” sportisti (divas komandas A.Dišlera vadībā) gatavojas LBAS Pludmales volejbola 3.posmam.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv