LAB „Enerģija” aktualitātes februārī

Sākot ar 1.janvāri AS „Augstsprieguma tīkls” strādā jaunā sastāvā. 431 LET darbinieks ir atpakaļ pieņemts AST. To nevar uzskatīt tikai par formālu darbinieku pāreju no vienas struktūras uz otru. Tas viss nesa darbiniekiem līdzi arī stresu. Saņemot pārņemamo darbinieku sarakstu, protams, katrs vispirms meklēja savu uzvārdu un amatu. Darbinieki nomierinājās tikai tad, kad saņēma pārjaunojuma līgumus. Jāsaka paldies Aivim Dišleram, kurš ļoti centīgi sekoja visam reorganizācijas procesam. Paldies abu akciju sabiedrību valdēm, ka šis jautājums par personāla pārņemšanu tika risināts atbildīgi, godprātīgi, nepalielinot darbinieku stresu. Arī AST valde ir nokomplektēta ar zinošiem speciālistiem, atliek viņiem novēlēt sekmīgi strādāt.

 

5.februārī notika LAB „Enerģija” valdes sēde, kurā izskatīja jautājumu par nepieciešamajām izmaiņām darba koplīgumā, ieviešot jauno Labumu izvēles sistēmu (LIS). Projekts nepieciešamajām izmaiņām ir sagatavots, bet pašreiz vēl neesam iesnieguši.

 

Intensīvi ir sākusi strādāt LAB „Enerģija” Statūtu izstrādes darba grupa un pirmais projekta variants trīs sēdē ir sagatavots. Darba grupa vēl analizēs vai viss Arodbiedrību likumā paredzētais ir iekļauts projektā. 18.martā projekts tiks skatīts valdē, tad nodots apspriešanai dalīborganizācijās.

 

13.februārī Rīgas HES a/o notika atskaišu pārvēlēšanas konference. R.Leimanis pēc 21 darba gada (paralēli tiešajam darba) a/o priekšsēdētāja amatā nolika savas pilnvaras. Par jauno priekšsēdētāju ievēlēja Maiju Fīrmani.

 

LBAS 25.gadu jubilejas pasākumi notiks reģionos un Rīgā. LAB „Enerģija” valde jubilejas pasākumiem izvirzīja savus ilggadīgos aktīvistus, kur arodbiedrības darbam veltījuši 20 un vairāk gadus: Zemgalē – A.Āboliņš, Vidzemē – L.Sembergs, J.Apsītis, Kurzemē – A.Berga, I.Ansone, Rīgas pilsētā un reģionā – J.Gailis, L.Didrihsone.

 

27.februārī notika tikšanās ar AS „Sadales tīkls” valdi. Turpinās darbs pie darba samaksas sistēmas sakārtošanas. Ieviešot viedos skaitītājus, elektroenerģijas lietošanas uzraudzības funkcijā tiks samazināts darbinieku skaits. Toties tiks stiprinātas citas funkcijas un pieņemti jauni darbinieki. Klientu līgumu funkcijas un sagādes iepirkumu funkcijas darbiniekiem tiks gatavoti kritēriji, lai līdz 2016.gada beigām sakārtotu darbinieku algas. Darba algu pacelšana visiem darbiniekiem par noteiktu lielumu nenotiks. Līdzekļi LIS bija, bet vairāk nevar atļauties. Ir mainījušās RCF stundu likmes – gan pieaugušas, gan mainījies funkcijas izpildes laiks.

 

25.februārī notika Enerģētikas forums „Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā”. Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola norādīja, kā būtu jāvirzās enerģētikas nozares stratēģijai īstermiņa un vidējā termiņā. Tika runāts par siltumapgādi, energoefektivitāti, dabasgāzes jaunajiem izaicinājumiem, par elektroenerģijas tirgus konkurenci un izmaksām.

 

26.-27.februārī notika LBAS organizēta starptautiska konference „Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu veidošanā”, kurā piedalījās LAB „Enerģija” biedri. Konferencē tika diskutēts par arodbiedrību lomu kvalitatīvu darbavietu veidošanā, arodbiedrību iesaisti jauniešu nodarbinātības problēmu risināšanā, arodbiedrību rīcību darbaspēka mobilitātes problēmu risināšanā, arodbiedrību ietekme un kapacitātes ES un labās prakses piemēri.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv