Korporatīvās pārvaldības reforma Latvijā

Piektdien, 19.februārī, „Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas” priekšsēdētājs Aivis Dišlers piedalījās konferencē „Korporatīvās pārvaldības reforma Latvijā”. To organizēja Pārresoru koordinācijas centrs ar mērķi veicināt diskusiju par labas pārvaldības īstenošanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās. Konferencē piedalījās ap 300 dalībnieku no visām Latvijas valsts kapitālsabiedrībām, Ekonomikas ministrijas, kā arī sociālie un sadarbības partneri.


A.Dišlers norāda, ka valsts kapitālsabiedrībām ir nozīmīga loma valsts tautsaimniecības attīstībā, tās ir arī vienas no lielākajām darba devējām valstī. Kā tika minēts konferencē, valsts kapitālsabiedrību pastāvēšanas jēga ir to sniegtais sabiedriskais labums un dalība valsts stratēģisko interešu īstenošanā. A.Dišlers uzsver, ka konference bija pirmais tik liela mēroga pasākums Latvijā, un pauž cerību, ka tas uzsāks vienlīdzīgu un uz pozitīvām pārmaiņām vērstu dialogu, kurā kā līdzvērtīgi partneri piedalīsies valsts, sabiedrība, pašvaldības un uzņēmēji.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv