EPSU paziņojums

Eiropas publisko pakalpojumu arodbiedrību konfederācija (EPSU) ir saņēmusi informāciju, ka prasības, ko pirmoreiz izvirzīja ES pilsoņi savācot 1`889`790 parakstu par katra cilvēka tiesībām uz ūdeni, ir izskatīts ES parlamentā. Parakstu vākšanā aktīvi piedalījās arī Lietuvas sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrība, kūtrāki bija latvieši un igauņi. Kopumā savāktais parakstu daudzums pievērsa Eiropas parlamenta deputātu uzmanību un viņi ar nospiedošu vairākumu nobalsoja par to, ka jāpieņem likums par cilvēka tiesībām uz ūdeni un sanitāro normu ievērošanu.

 

ES deputāti uzstāja, lai ūdens pakalpojumi tiktu izslēgti no tirdzniecības līgumiem un iespējamā brīvās tirdzniecības līguma ES ar ASV. ES par ūdensapgādes pakalpojumu liberalizāciju nevar būt ne runas. Šajā sakarā EPSU ģenerālsekretārs Jan Willem Goudriaan, kurš vadīja Eiropas pilsoņu iniciatīvas komiteju „Par cilvēka tiesībām uz ūdeni” atzīst, ka pēc deputātu pārliecinošā balsojuma par vidi atbildīgai komisijai jāizvirza nopietni priekšlikumi ES likumdošanā, lai realizētu cilvēku tiesības uz ūdeni. Arodbiedrība ir apmierināta ar ES deputātu starppartiju vienotību šajā jautājumā. Lai šo saskaņu panāktu tika izsūtīti vairāk kā 21 tūkstotis e-pastu un šajā darbā iesaistījās arī citas sabiedriskās organizācijas.

 

Šis Eiroparlamenta deputātu balsojums, ja tas vēl apstiprināsies arī plenārsēdē un tiesām tiks izstrādāti un pieņemti attiecīgie likumi, tas tikai pierādīs, ka pilsoņu iniciatīvai ir nozīme un ka deputāti ieklausās savos pilsoņos. Tas arī mazinātu eiroskepticismu, ja cilvēku domas tiešām tiktu uzklausītas.

 

Gribu pievērst Jūsu uzmanību interesantam faktam. Brisele ir pasludinājusi savu pašvaldību par brīvo zonu attiecībā pret brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV. Tas, protams, ir simboliski. Ja šāda prakse izplatīsies daudzās pašvaldībās, tad pakalpojumu sfēra būs paglābta no brīvās tirdzniecības līguma nosacījumiem, kurus izvirza ASV puse, jo tie neatbilst ES praksei par veselības, izglītības, ūdensapgādes u.c. pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv