Aktualitātes

LAB Enerģija aktualitātes

22.03.-13.05.

 

 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās AS “AST” valdes locekļu kandidātu atlases nominācijas komisijas darbā Finanšu ministrijā.
 • Notika LAB “Enerģija” padomes locekļu tikšanās ar AS “Sadales tīkls” un AS “Latvenergo” personāla vadības pārstāvjiem. Personāla vadība prezentēja priekšlikumu par iespējamiem risinājumiem Darba koplīguma punkta 6.2 (piemaksa par papildus darbu) izpildei izmantojot īstermiņa prēmēšanas nosacījumus.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās Tautsaimniecības padomes sēdē.
 • LAB Enerģija pārstāvji piedalījās LBAS rīkotajā seminārā par komunikācijas formu un veidu dažādošanu, darbā ar biedriem.
 • LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece piedalījās sarunās par Darba likuma redakcijas iespējamām izmaiņām, ko piedāvā darba devēju organizācijas.
 • LAB Enerģija priekšsēdētāja vietniece piedalījās NTSP sēdē, kurā tika  skatīts Māra  Kučinska  vadītā  MK  rīcības  plāna  projekts.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās Rietumu reģiona arodorganizācijas arodaktīva apmācību seminārā Liepājā.
 • Pamatojoties uz Labklājības ministrijas aicinājumu iesaistīties ūdenslīdēju darbību regulējošo normatīvo aktu izstrādē LAB Enerģija valde, darbam šajā komisijā, nominējā I. Sīpolu.
 • LAB Enerģija valde izskatīja koncerna Darba koplīguma projektu un tā virzīšanu uz LAB Enerģija padomes sēdi apstiprināšanai.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece tikās ar AS Latvenergo personāla un dienesta vadības pārstāvjiem, lai uzklausītu argumentus par iespējamo atteikšanos no ūdenslīdēju darbu veikšanas ar pašu personāla resursiem un turpmāko nodarbinātības nodrošināšanas iespējām esošajam personālam.
 • LAB Enerģija pārstāvji piedalījās 1. maija mītiņā Doma laukumā.
 • Turpinājām diskusijas ar darba devēja pārstāvjiem par koncerna Darba kārtības noteikumu iespējamo redakciju.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās AS Rīgas siltums 20 gadu jubilejas pasākuma svinībās.
 • LAB Enerģija pārstāvji piedalījās LBAS rīkotajā diskusijā par darbības stratēģiju turpmākajam periodam.
 • LAB Enerģija valdes pārstāvji tikās ar Finanšu ministrijas pārstāvi J. Spiridonova kungu, lai noskaidrotu informāciju par turpmāko uzņēmuma pārraudzības modeli, darba samaksas izmaiņām, jaunā Darba koplīguma projekta iespējām.
 • LAB Enerģija priekšsēdētājs piedalījās LBAS diskusijās par darba devēju organizāciju virzītajiem priekšlikumiem izmaiņām Darba likumā.
 • LAB Enerģija valdes pārstāvji tikās ar Ekonomikas ministru A. Ašeradenu. Tika pārrunāti jautājumi par AS Latvenergo Padomes veidošanu, akcionāra pozīciju par jaunā Darba koplīguma iespējām, darba samaksas izmaiņu iespējām.
Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv