Aktualitātes par laika periodu no 01.01.2018. līdz 16.02.2018.

Aktualitātes par laika periodu no 01.01.2018. līdz 16.02.2018.

Kopā ar LBAS turpinām argumentēti aizstāvēt mūsu noraidošo nostāju sakarā ar darba devēju organizāciju vēlmi mainīt Darba likuma normu, kas paredz arodbiedrības piekrišanas prasīšanu pārtraucot darba attiecības ar arodbiedrības biedru un saglabājot šo normu tikai attiecībā uz arodbiedrības vēlēto institūciju pārstāvjiem.

Notikušas LBAS valdes un padomes sēdes, kurās tika pieņemti lēmumi par budžetu.

LBAS organizēja semināru par Datu aizsardzības regulas ieviešanu Latvijā. Jāatzīst, ka regulas nekritiska pielietošana var radīt būtiskas neērtības un pat apgrūtināt arodbiedrības darbu. Var tikt būtiski apgrūtināta elementāras informācijas iegūšana par darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās uzņēmumos, kuros ir mūsu dalīborganizācijas. Pašreiz notiek intensīva viedokļu apmaiņa ar Latvenergo koncerna pārstāvjiem par jautājumu, kas skar informācijas sniegšanu par mūsu organizācijas biedriem, no kuriem darba devējs, pildot darba koplīguma saistības, ietur un pārskaita attiecīgai dalīborganizācijai biedru naudu. Mēģinām vienoties par abpusēji pieņemamu risinājumu. Turpinām sadarbību ar LBAS, lai iekļaujot regulas prasības  Latvijas likumdošanu,  šis regulējums būtu izpildāms un neierobežotu arodbiedrības darbību un likumīgās tiesības.

Notikušas divas LAB Enerģija valdes sēdes. Par šajās sēdēs lemto interesēties pie savu arodorganizāciju līderiem.

Turpinās darbs ar jautājumiem, kas saistīti ar Rīgas siltums un Latvenergo koncernā notiekošajām un vēl plānotajām darbinieku skaita samazināšanas darbībām. Vislielākais darba vietu skaita mazinājums ir AS Sadales tīkls, kas rada arī vislielākās domstarpības starp darba devēju un arodbiedrību.  Par mūsu iebildumiem un darbinieku neapmierinātību ar zemajām algām esam informējuši gan Latvenergo valdi gan Latvenergo padomes locekļus. Reorganizācijas procesā izpaliek vienmēr piesauktās darba efektivitātes un darbinieku ienākuma līmeņa korelācijas realizācija dzīvē. Paliek atklāts jautājums, kā tiks nodrošināta uzņēmuma pamatfunkciju kvalitatīva izpilde. To rādīs laiks, cik pamatotas ir bijušas mūsu bažas. Ir virkne jautājumu par darba koplīguma nosacījumu ievērošanu koncernā.

Šajā periodā ir sniegts liels daudzums individuālo konsultāciju mūsu organizācijas biedriem. Gan par konkursu norises gaitu un to rezultātu apstrīdēšanu, gan par darba attiecību izbeigšanas nosacījumiem. Notika nepārtraukta viedokļu apmaiņa starp arodorganizāciju līderiem, cenšoties nosegt visu jautājumu un problēmu spektru. Pārmaiņas turpinās un mūsu uzmanība un līdzdalība problēmu un jautājumu risināšanā tiks uzturēta arī turpmāk.

Šonedēļ notiks LAB Enerģija valdes sēde, bet nākošnedēļ padomes sēde, kurā runāsim par visiem aktuālajiem jautājumiem un problēmām, meklējot iespējami efektīvākos risinājuma veidus un ceļus, kā arī izvērtēsim pagājušā gada veiksmes un neveiksmes.

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv