Aktualiātes

9.maijā notika LAB „Enerģija” valdes sēde, kurā tika izskatīti dažādi jautājumi. Tika saskaņots AS „Augstsprieguma tīkls” darba koplīguma projekts. Tika saskaņota 29.maija apmācību semināra darba kārtības programma, uz kurām tika aicināti arodaktīvisti no dažādām dalīborganizācijām.

 

31.maijā Latvijas elektrisko tīklu (LET) Arodorganizācijas priekšsēdētājs A.Dišlers organizēja LBAS Pludmales volejbola sacensību pirmo posmu, kuru finansiāli atbalstīja LAB „Enerģija”. Abas mūsu komandas no LET ieguva 1., 3.vietu. Priekšā vēl divi posmi.

 

20.jūnijā parakstīts AS „Augstsprieguma tīkls” darba koplīgums, kura darbības termiņš ir līdz 31.12.2016. Ļoti svarīgi, ka koplīgums būs spēkā tajā brīdī, kad Latvijas elektrisko tīklu personālu pārņems AS „Augstsprieguma tīkls”.

 

26.jūnijā Daugavpilī notika Austrumu reģiona arodorganizācijas konference, kurā no piedalījās J.Stalidzāne, A.Āboliņš. Par a/o priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Jūliju Garo. Novēlam veiksmi darbā!

Vaļņu iela 32, 410.ist., Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 29427898
abolins@energija.lv